Kontakt
Tel: 723 404 479
Skype: sepos.cz

Máte dotaz? Napište nám:

Opište prosím text z obrázku:
captcha
E-mailový zpravodaj

Novinky a akce na Váš email.


Návod na ochranu vnitřních dveří Vltavín

V Praze dne 1.5.2010

  

NÁVOD NA OCHRANU VNITŘNÍCH DVEŘÍ Z MASIVU

   

Doporučujeme svěřit provedení povrchové úpravy odborné lakýrnické a montážní firmě, která Vám zajistí dokonalou ochranu Vašich dveří a převezme na tuto práci záruku. V případě zhotovení povrchové úpravy zákazníkem, nenese výrobce záruky za vady vzniklé důsledkem neodborného nátěru. Pokud bude povrch výrobku nedokonale natřen, hrozí nebezpečí vniku vlhkosti a znehodnocení výrobku.

Nikdy nedávejte dveře do nově vymalovaných nebo rekonstruovaných místností, dokud se relativní vlhkost vzduchu nepohybuje v rozmezí 40 – 60% a minimální teplota v místnosti nesmí klesnout pod 10°C.
 
1. Dveře musí být skladované v suchu z důvodů výrobní vlhkosti cca. 7-12% svisle, nebo vodorovně tak, aby se zamezilo jejich prohnutí. Zajistěte, aby nedošlo ke znečištění povrchu nebo poškrábání, zvláště pokud míníte dveře lakovat.
 
2. Ponechejte dveře 2 - 3 dny v místnosti, kde budou instalované, než je budete používat, aby se dveře přizpůsobily pokojovým podmínkám.
 
3. Zkontrolujte rozměry dveří oproti rámu. Pokud dveře potřebují zkrátit, dbejte, aby přílišné zkrácení nemělo vliv na pevnost dveří. Nezkracujte dveře více jak o 2-3 cm na jejich spodní straně.
 
4. Je nutné natřít nebo nalakovat dveře před montáží!!! Při nanášení nátěru se řiďte doporučeným postupem od dodavatele nátěrové hmoty. Naneste nejméně tři svrchní nátěry. Když se dřevo moří, jako vrchní nátěr je třeba použít lak. Pamatujte, že na zadní stranu dveří a všechny hrany (okraje) musí být naneseno tolik nátěru, kolik na přední stranu společně se spodní a horní hranou dveří, a zvláštní pozornost je potřeba věnovat místům, kde jsou ukončena vlákna dřeva, neboť toto jsou místa, kde snadno pronikne vlhkost a zapříčiní zkroucení a ohnutí dveří. Je nutné používat pouze kvalitní barvy nebo laky. U povrchové úpravy moření provedené výrobcem, může dojít k barevné odchylce oproti vzorníku barev výrobce. Tato barevná odchylka není důvodem reklamace. Vystupující reliéfy textury dřeva, zvláště u vodou ředitelných nátěrových hmot nejsou považovány za povrchové vady. Nepoužívejte vosky, politury (leštidla) nebo oleje, tyto materiály dveře dostatečně neochrání!
 
5. Tento typ dveří není vhodný pro venkovní použití a neměl by být vystaven přímému slunečnímu záření ani působení tepelného zdroje.
 
6. Tyto dveře je potřeba pravidelně udržovat, aby se zabránilo poškození barvy, která chrání proti vlhkosti a deformaci dřeva. V případě zjištění porušení celistvosti povrchu nátěru je nutné provedení nového nátěru.
 
7. V případě reklamace bude změřena současná vlhkost dveří: Při naměření větší vlhkosti než je dáno jakostní normou firmy Vltavín obchodní s.r.o č. VJP 01-74-98 nebude na reklamaci brán zřetel.